Organisatie

Het Netwerk Agrologistiek is op dit moment een idee, een wens in de hoofden van een gestaag groeiende groep mensen uit bedrijven en hun organisaties, onderzoek, onderwijs en overheden. Hoe zo’n netwerk er precies uit moet gaan zien en welke activiteiten zinvol zijn, is voor een belangrijk deel aan de deelnemers zelf. De uitgangspunten daarbij:

  • Het netwerk is er voor het leggen van contacten, uitwisselen van kennis en ervaring, verbinden van initiatieven, ontwikkelen van samenwerkingen en het adopteren van projecten.
  • Het Netwerk Agrologistiek heeft drie werkvormen:
  • regionaal: MKB-ondernemers en hun agrologistiek opgaven onderling en landelijk met elkaar verbinden;
  • nationaal: de ambities uit het topsectorenbeleid voor logistiek, tuinbouw & uitgangsmaterialen en agrofood samenbrengen en verbinden met de kennis en kunde van bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties;
  • internationaal: contacten leggen tussen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen en internationale ontwikkelingen, zoals programma’s voor Europese versnetwerken en agrologistieke vraagstukken in het buitenland.
  • Een klein kernteam (1/3 bedrijfsleven, 1/3 onderzoek & onderwijs, 1/3 overheid) stelt het programma en de begroting vast van het netwerk en stuurt het secretariaat aan. De organisatie is ‘lean & mean’: digitaal, papierloos, virtueel. Deelnemers delen, wanneer het netwerk eenmaal is opgericht, de kosten onderling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>